Ang mga singil sa hatol ni Harvey Weinstein, ipinaliwanag

Siya ay nahatulan ng panggagahasa sa ikatlong antas at isang kriminal na gawaing sekswal sa unang antas. Narito ang ibig sabihin nito.

Harvey Weinstein, ipinapakita sa closeup ng ulo at balikat.

Si Harvey Weinstein ay pumasok sa korte bilang isang hurado na pinag-isipan sa kanyang paglilitis noong Pebrero 24, 2020, sa New York City.

Spencer Platt/Getty Images

Sa kanyang paglilitis sa New York, hinarap ng producer na si Harvey Weinstein ang limang kaso kaugnay ng mga paratang na ginahasa niya o nang-aabuso sa mga babae.totoong doktor ba si doctor phil

Noong Lunes, nahatulan siya sa dalawa sa mga kasong iyon: rape in the third degree at isang criminal sexual act.

Dahil ang mga batas tungkol sa mga krimen sa sex ay nag-iiba-iba sa bawat hurisdiksyon, ang mga singil na tulad nito ay maaaring nakakalito. Upang maunawaan ang mga ito, makatutulong na tingnan ang lahat ng mga kasong isinampa laban kay Weinstein sa kaso, at ang patotoo sa likod ng bawat isa sa kanila.

Si Weinstein ay kinasuhan sa limang bilang na ito sa kanyang paglilitis sa New York

Panggagahasa sa unang antas: Sa ilalim ng batas ng New York, ito ang pinakaseryosong kaso ng panggagahasa. Ayon sa penal code ng estado, ang isang tao ay nagkasala panggagahasa sa unang antas kung nakipagtalik sila sa ibang tao sa pamamagitan ng sapilitang pagpilit o kung ang biktima ay walang kakayahang pumayag dahil sa pagiging pisikal na walang magawa (maaaring magkasala rin ang isang tao sa krimeng ito kung sekswal na inaatake nila ang isang bata, na hindi sinasabing sa Weinstein pagsubok).

Sa ilalim ng batas ng New York , ang sapilitang pamimilit ay nangangahulugang pagpilit sa isang tao sa pamamagitan ng paggamit ng pisikal na puwersa o sa pamamagitan ng pagbabanta, ipinahayag o ipinahiwatig, na naglalagay sa isang tao sa takot sa agarang kamatayan o pisikal na pinsala sa kanyang sarili [o sa ibang tao] o sa takot na siya [ o ibang tao] ay agad na kikidnap.

Si Weinstein ay kinasuhan ng panggagahasa sa unang antas kaugnay ng patotoo ni Jessica Mann na ginahasa niya siya noong 2013. Sinabi ni Mann na nakulong siya ni Weinstein sa isang silid ng hotel, nakasara ang pinto , saka inutusan siyang hubarin at ginahasa. Sumuko na ako sa puntong iyon, sabi niya, ayon sa New York Times .

bakit ang friday the 13th masama

Si Weinstein ay napawalang-sala sa kasong ito.

Panggagahasa sa ikatlong antas: Sa New York, ang isang tao ay nagkasala sa krimeng ito kung nakipagtalik sila sa ibang tao nang walang pahintulot ng naturang tao. Ang singil na ito ay hindi nangangailangan ng mga tagausig na patunayan ang sapilitang pagpilit sa bahagi ng nasasakdal o na ang biktima ay pisikal na walang magawa noong panahong iyon. Bilang karagdagan sa unang-degree na kaso ng panggagahasa, si Weinstein ay kinasuhan ng ikatlong antas na panggagahasa kaugnay ng testimonya ni Jessica Mann.

Siya ay nahatulan sa kasong ito. Nangangahulugan iyon na ayon sa hurado, pinatunayan ng prosekusyon na lampas sa isang makatwirang pagdududa na hindi pumayag si Mann sa nangyari noong 2013, ngunit hindi na may kasamang sapilitang pagpilit.

Kriminal na sekswal na gawain sa unang antas: Sa New York, ang krimen ng isang kriminal na gawaing sekswal ay tumutukoy sa nonconsensual oral o anal sex. Ang isang tao ay nagkasala ng isang kriminal na sekswal na gawain sa unang antas kung sila ay nagsasagawa ng oral sexual na pag-uugali o anal na pag-uugali sa pamamagitan ng sapilitang pagpilit. Si Weinstein ay kinasuhan ng bilang na ito kaugnay ng testimonya ni Miriam Haley.

Nagpatotoo si Haley na sa isang pagbisita sa kanyang apartment noong 2006, itinulak siya ni Weinstein kasama ang kanyang katawan sa isang silid hanggang sa mahulog siya sa kama. Sinubukan kong bumangon, at paulit-ulit niya akong itinulak pababa, sa oras na iyon ay napagtanto ko kung ano ang nangyayari ... na ito ay panggagahasa, pinatotohanan niya, ayon sa BuzzFeed . Sinabi ni Haley na si Weinstein ay nagsagawa ng oral sex sa kanya nang walang pahintulot.

Nahatulan si Weinstein sa pagbibilang na ito, ibig sabihin, naramdaman ng hurado na pinatunayan ng prosekusyon ang puwersahang pagpilit sa kanyang pag-atake kay Haley.

Predatory sexual assault: Sa New York, ang isang tao ay nagkasala sa krimeng ito kung nakagawa sila ng first-degree na panggagahasa o kriminal na sekswal na gawain, at nakagawa ng ibang pag-uugali na bubuo ng mga naturang krimen sa nakaraan, kahit na hindi sila kinasuhan o nahatulan. Sa esensya, upang patunayan ang akusasyong ito, kailangang ipakita ng mga tagausig na ang nasasakdal ay may kasaysayan ng paggawa ng krimen sa sekso laban sa kahit isang tao, bilang karagdagan sa pangunahing biktima. (Mayroon ding iba pang mga dahilan kung bakit maaaring makasuhan ang isang tao ng predatory sexual assault, gaya ng kung pisikal nilang sinaktan ang isang biktima, ngunit hindi ito pinag-uusapan sa paglilitis ni Weinstein.)

patunay na si trump ay isang racist

Upang patunayan ito sa kaso ni Weinstein, tumawag ang mga tagausig sa kinatatayuan na si Annabella Sciorra, na nagsabing ginahasa siya ni Weinstein noong 1990s. Ayon sa Times , pinatotohanan niya na si Weinstein ay nagpakita sa kanyang apartment at nagtulak papasok sa loob. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang shirt, itinulak siya sa kanyang kama, inipit ang kanyang mga braso sa itaas ng kanyang ulo, at ginahasa siya.

Sumara ang katawan ko, sabi niya, at nawalan siya ng malay.

Ngunit tila hindi naramdaman ng mga hurado na pinatunayan ng mga tagausig nang walang makatwirang pagdududa na ginahasa ni Weinstein si Sciorra. Bumoto sila na pawalang-sala si Weinstein sa dalawang predatory sexual assault na mga singil (isa kaugnay sa mga paratang nina Sciorra at Haley, at isa kaugnay kay Sciorra at Mann).

Ang wika ng batas tungkol sa mga krimen sa sex ay maaaring nakakalito, at gaya ng sinabi ng propesor ng batas na si Cheryl Bader sa Vox noong nakaraang linggo, ang mga termino tulad ng pagpayag at sapilitang pagpilit ay hindi kinakailangang malinaw na tinukoy. Bukod dito, umuunlad pa rin ang pag-unawa ng mga Amerikano sa pagsang-ayon, lalo na sa pag-usbong ng kilusang Me Too — isang kilusan mismo na nagtulak sa katanyagan sa bahagi ng mga paratang laban kay Weinstein. Gayunpaman, ang mapupulot natin mula sa hatol laban kay Weinstein ay kumbinsido ang hurado na ang producer ay nagkasala ng hindi sinasang-ayunan na pag-uugali kay Mann, ngunit hindi kinakailangan na gumamit siya ng puwersa bilang bahagi ng pag-uugaling iyon.

Ngayong nahatulan na siya, nahaharap si Weinstein sa isang hindi bababa sa limang taon sa bilangguan sa kasong criminal sexual assault at isang minimum na probasyon sa kasong panggagahasa sa ikatlong antas. Siya ay magiging nasentensiyahan noong Marso 11 .