Ang kinabukasan ng QAnon, ipinaliwanag ng 8 eksperto

Nabigong matupad ang mga hula ni QAnon. Narito kung bakit ang teorya ng pagsasabwatan ay magpapatuloy pa rin.

Kung ikaw ay isang hardcore QAnon mananampalataya , malaki ang pag-asa mo para sa Enero.

Sa iba pang mga bagay, inaasahan mong mananatiling pangulo si Donald Trump. Inaasahan mo ang mga malawakang pag-aresto at pampublikong pagbitay. Inaasahan mo na sa wakas ay mahuhuli ang isang underground cabal ng child-trafficking Democrats.Wala sa mga bagay na iyon ang nangyari.

Sa halip, si Joe Biden ay nanumpa bilang ika-46 na pangulo ng Estados Unidos. Kaya't kung isa ka sa mga taong iyon - marahil milyon-milyon - na malalim na namuhunan sa iba't ibang mga teorya ng pagsasabwatan ng QAnon, ang mga nakaraang linggo ay malamang na gumawa ng napakalaking halaga ng dissonance.

Ngunit para sa karamihan ng mga die-hard na tagasunod ng QAnon, ang pag-asa ay walang hanggan! Ang susunod na malaking propesiya ay dapat na mabuksan noong Marso 4 , na naging Araw ng Inagurasyon bago ang ratipikasyon ng Ika-20 Susog noong 1933 — at ang araw na maluwalhating babalik si Trump sa kapangyarihan at muling kukunin ang White House, ayon sa febrile imaginings ng QAnon movement.

Isang tagasuporta ng Trump ang may hawak na bandila ng QAnon bago ang isang campaign rally sa Winston-Salem, North Carolina, noong Setyembre 8, 2020.

Logan Cyrus/Bloomberg sa pamamagitan ng Getty Images

All of which is to say, QAnon is still with us, and may be with us for a while. Ang mga teorya ng pagsasabwatan ay tiyak na makapangyarihan dahil ang mga ito ay napaka-flexible. Hindi nila kailangang magkaisa; kailangan lang nilang ipaliwanag kung ano ang tila hindi maipaliwanag at, higit sa lahat, mag-alok sa mananampalataya ng direksyon sa isang komplikadong mundo.

Sa pag-iisip na iyon, sulit na itanong kung ano ang maaaring mangyari sa kilusang QAnon. Ipagpalagay na ang Marso 4 ay hindi napupunta tulad ng inaasahan, saan susunod ang mga tagasubaybay ng Q? At ano ang ibig sabihin para sa pulitika ng US na sumusulong kung ang hugis-shift ng QAnon sa isang mas malabong kulto?

Para makakuha ng ilang sagot, nakipag-ugnayan ako sa walong mamamahayag at mananaliksik na sumaklaw sa conspiracy beat sa nakalipas na apat na taon o higit pa. Ang kanilang mga tugon, na na-edit para sa kalinawan at haba, ay nasa ibaba.

Walang perpektong pinagkasunduan, ngunit lumitaw ang ilang mga tema. Isa, ang paraan upang isipin ang tungkol sa QAnon ay hindi ito isang kilusang pampulitika kaysa sa isang relihiyon. Dalawa, iyon mismo ang dahilan kung bakit magpapatuloy ang QAnon kahit na ang mga hula nito ay hindi natutupad. Sumang-ayon ang lahat na malamang na magpapatuloy ang QAnon bilang pangunahing salik sa pulitika ng Amerika.

Kung ang mga ekspertong ito ay tama, at pinaghihinalaan ko ang mga ito, ang mga problema sa pagmamaneho ng kilusang QAnon ay malamang na lumala bago sila bumuti, kung sila ay gagaling sa lahat.

Isa itong relihiyon — at ang mga relihiyon ay may nananatiling kapangyarihan

Andrew Marantz, manunulat ng kawani, ang New Yorker

Noong huling bahagi ng Abril 2011, habang naglalakad ako sa Times Square, napadpad ako sa isang grupo ng mga Kristiyano na nagdaraos ng rally upang bigyan ng babala ang tungkol sa paparating na apocalypse. Sila ay mga tagasunod ng radio evangelist na si Harold Camping, at hindi sila naniniwala na ang wakas ay malapit na sa pangkalahatang kahulugan ngunit ito ay lubhang, partikular na malapit na: na si Jesus ay babalik sa Mayo 11, na noon ay halos dalawang linggo pa.

Tinanong ko ang isa sa mga rallygoer, isang bumbero na nagngangalang Jeff na nakatira sa Long Island, kung paano niya pinaplanong gugulin ang araw na iyon. Wala siyang tiyak na plano. Kahit papaano, pumayag siyang magpalipas ng hapon at gabi sa kanyang bahay, pinagmamasdan ng malapitan kung ano ang hitsura nito. kapag nabigo ang propesiya . Sa oras na umalis ako sa Long Island sa walang pangyayaring gabi ng ika-11, si Jeff ay nagkaroon na kumbinsido sa sarili na ang mga lindol na nagtatapos sa mundo ay huli na, ngunit darating ang mga ito sa umaga. Ang kanyang asawa, na kinuha ako sa tabi para sa isang desperadong pabulong na chat, ay hindi gaanong kumbinsido.

Hindi ko pa nakakausap si Jeff simula noong hindi rapture. Marahil ay nagising siya na pinarusahan noong umaga ng Mayo 12 — kahit na kasama ko siya, ang mga kaibigan ay nagpapadala na sa kanya ng mga mapanuksong text — at lumayo sa DIY propesiya. O marahil ay patuloy siyang naggalugad, lumilipat mula sa apocalyptic theory patungo sa apocalyptic theory tulad ng mga baging na humahantong sa isang kagubatan, hanggang sa nahanap niya ang kanyang daan patungo sa Pizzagate at Frazzledrip .

Iminumungkahi ng pananaliksik na ang ilang mga tao ay hindi karaniwan predisposed upang tanggapin ang hindi kapani-paniwalang mga paniniwalang sabwatan, at na maaaring ang mga taong iyon tumanggap ng marami ganoong mga paniniwala nang sabay-sabay, kahit na ang mga paniniwala ay kontradiksyon. Sa anumang kaso, ang nakasisilaw na kabiguan ng isang propesiya ay halos hindi sapat upang mawala ang hula. Noong huling bahagi ng Mayo 2011, gumawa ng bagong anunsyo si Harold Camping: Nagkamali siya ng kalkula. Darating talaga ang rapture sa Oktubre.

Isang Trump supporter ang may hawak na karatula na tumutukoy sa QAnon sa isang rally na ginanap sa labas ng mansion ng gobernador sa St. Paul, Minnesota, noong Nobyembre 7, 2020.

Stephen Maturen / Getty Images

Jane Coaston, host ng Ang Argumento , New York Times

Inihambing ng maraming tagamasid ng kilusan ang mga kabiguan ni QAnon — ang napakaraming hula na hindi nangyari, kasama na ang mismong mga hula ng sukdulang tagumpay ng Trumpian na nagsilbing pundasyon ng teorya ng pagsasabwatan — sa 1844 Great Disappointment.

Sa panahon ng makabuluhang kaguluhan sa relihiyon sa Estados Unidos, hinulaan ng ministro ng Baptist na si William Miller na magwawakas ang mundo sa Marso 21, 1844. Nang hindi bumalik si Jesu-Kristo sa lupa sa petsang iyon, binago ni Miller ang kanyang hula, na sinasabi na ang Ikalawang Pagparito ay sa halip ay magaganap noong Abril 18, 1844.

Sa sandaling nasimulan mong makita ang mundo bilang isang napakalaking, magkakaugnay na pagsasabwatan na isinaayos ng mga uhaw sa dugo na elite, napakahirap nang pigilan

Nang hindi bumalik si Kristo sa petsang iyon, humingi ng tawad si Miller sa pagkakamali, ngunit ang isa pang mangangaral na Millerite, si Samuel Snow, ay nagpahayag na si Kristo ay babalik sa ikasampung araw ng ikapitong buwan ng kasalukuyang taon, at, gamit ang kalendaryo ng isang Ang sekta ng Hudyo na pinaniniwalaan niyang mas tumpak kaysa sa atin, ay nagsabi na ang petsang iyon ay magiging Oktubre 22, 1844.

Maliwanag, hindi nagwakas ang mundo noong Oktubre 22, 1844. Ngunit hindi rin, nakakagulat, ang mga Millerite. Sa halip, sila ay bumagsak sa mga paksyon - ang pinakatanyag na kung saan, ang Seventh-Day Adventist Church, ay naniwala na ang Oktubre 22 ay hindi minarkahan ang ikalawang pagdating kundi isang kaganapan na naganap sa langit.

Ang mga nabigong hula ay hindi magpapahamak kay QAnon, dahil hindi nito pinapahamak ang mga Millerite, dahil ang QAnon ay maaaring mas mauunawaan bilang isang uri ng relihiyosong kilusan na naglalagay ng pananampalataya nang higit sa katumpakan, at naniniwala sa, higit sa lahat, isang panghuling paghatol para sa mga makasalanan kung saan, upang maluwag na banggitin ang Filipos 2:10-11, bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay aamin. Para lang kay QAnon, ang mga makasalanan ay pawang mga Demokratiko, at karamihan sa mga kilalang tao at ang mga wika ng lahat ay magkukumpisal na natalo ni Donald Trump ang sukdulang kasamaan.

Adrienne LaFrance, executive editor, ang Atlantic

Isa sa mga kakaibang bagay na natuklasan ko nang magsimula akong mag-ulat tungkol sa QAnon ay ang mga tunay na mananampalataya ay walang pakialam kung sino si Q. Natural, gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng panloloko. Ngunit sa debotong QAnon, hindi mahalaga ang pagkakakilanlan ni Q. Ang obserbasyon na ito ay susi sa aking pagkaunawa na ang kilusang QAnon ay hindi lamang kumikilos tulad ng isang pro-Trump na teorya ng pagsasabwatan ngunit sa halip ay tulad ng isang relihiyon ng sanggol, na ipinanganak sa social web at ipinakalat ng mga acolyte ni Q sa mga ekstremista na nararamdaman ang mensahe ng anti-establishment ng kilusan sa kanilang mga buto.

Jared Holt, Visiting Research Fellow sa DFRLab

Ang kilusang QAnon ay hindi estranghero sa nabigong propesiya. Ito ay hindi isang lohikal o makatwirang kilusan, at hindi ito maaaring basta-basta i-debunk o isantabi. Mayroong ilang mga mananampalataya sa QAnon na malamang na mapanatili ang kanilang pananampalataya sa pangit na katotohanan sa buong buhay nila.

anong klaseng alcohol ang nasa white claw

Kapag ang mga pagtataya na kahit papaano ay muling kukuha ng puwesto si Trump bago o sa panahon ng inagurasyon ay hindi natupad, bagama't niyanig nito ang pananampalataya ng malaking bahagi ng mga mananampalataya, hindi nito tinapos ang mas malawak na kilusan. Sa loob ng kilusang QAnon ay mayroong isang mahusay na sinasanay na ecosystem na reflexively na inilipat ang mga goalpost upang panatilihing nakatuon ang mga tagasunod. Ang ilan ay nag-claim na ang kanilang mga hula ay natupad sa kabila ng lumalabas na hindi, at ang iba ay itinulak ang deadline para sa kanilang hula pabalik ng ilang linggo.

Isang lalaking nakasuot ng QAnon sweatshirt ang hinarap ng US Capitol Police matapos salakayin ang gusali noong Enero 6.

Saul Loeb/AFP sa pamamagitan ng Getty Images

Travis View, co-host, QAnon Anonymous podcast

Karamihan sa mga tagasunod ng QAnon ay na-purged mula sa mga pangunahing platform ng social media kasunod ng insureksyon noong Enero 6. Bagama't napinsala nito ang kanilang mga pagsisikap sa proselitisasyon at propaganda, pinahusay din nito ang kanilang imahe sa sarili bilang mga inuusig na taksil.

Ang isang minorya ng hindi gaanong marunong sa teknolohiya o hindi gaanong nakatuon sa mga tagasunod ng QAnon ay sumuko sa kilusan, ngunit ang mga tunay na mananampalataya ay nagdodoble sa mga alternatibong platform gaya ng Gab o Telegram. Patuloy silang nagtitiwala sa plano at malamang na gagawin ito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nakatuon na sila ngayon sa layunin dahil sa komunidad, ang pakiramdam ng misyon, at ang oras at sakripisyong naibigay na nila.

Kung saan napupunta ang QAnon dito

Charlie Warzel, manunulat ng opinyon sa pangkalahatan, New York Times

Ang maikling sagot ay hindi ko alam kung saan nanggagaling ang QAnon dito, ngunit hindi ko nakikitang aalis ito. Ang aking malaking takot, gayunpaman, ay na ito ay maging isang pampulitikang abstraction habang ito ay umaalis sa lagnat na latian at ito ay isang paksa ng higit na pangunahing pag-uulat, pagkahumaling, at karunungan.

Iyan ay isang tunay na pag-aalala dahil sa tingin ko kung ang QAnon ay magiging isang uri ng hindi malinaw na shorthand para sa right-wing loons, mayroon itong dalawang medyo negatibong epekto.

Una, pinalatag at ikinukubli nito kung ano talaga ang QAnon at iyon ay, bilang Ben Collins [reporter para sa NBC News] ay sa halip mahusay na sinabi ito, isang pampulitikang kilusan batay sa napipintong, pampublikong pagpapatupad ng mga kaaway sa pulitika.

Isang demonstrador ang may hawak na watawat ng QAnon at isang poster na nagbabasa ng Freedom sa panahon ng isang protesta laban sa mga paghihigpit sa coronavirus sa Vienna, Austria, noong Enero 16.

Alex Halada/AFP sa pamamagitan ng Getty Images

Pangalawa, may potensyal itong i-mainstream pa ang paniniwala. Ito ay isang dahilan kung bakit sa tingin ko ang mga Demokratikong mambabatas ay kailangang maging maingat tungkol sa kanilang pag-frame ng GOP bilang partidong QAnon. Dahil bagama't naiintindihan ko at kahit na sumasang-ayon ako na ang GOP ay kailangang panagutin sa kanilang pagyakap sa kilusang ito, sa tingin ko rin ay maaari nitong itaboy ang partido nang mas malalim sa mga bisig ng pinakadulong kanang palawit nito.

Sa pangkalahatan, talagang minamaliit ng ating mga pinunong pampulitika kung gaano pinahahalagahan ng malaking bahagi ng bansa ang kakayahang mang-asar sa mga liberal. At kung gaano ang mga mahilig makakita ng mga elite na nagagalit/nandidiri/nabalisa ay handang magdahilan sa mga taong makakapaghatid sa pag-trigger ng libs. Marjorie Taylor Greene ay isang perpektong halimbawa ng ganitong uri ng tao. Siya ay isang partikular na tatak ng politiko na nagpapakain ng galit at ginagamit ito upang makakuha ng kapangyarihang pampulitika. Para sa kadahilanang iyon, sa palagay ko ang pagsisikap na gawin siyang mukha ng GOP ay maaaring maging ganap na backfire.

Mahalagang tandaan, gayunpaman, na talagang walang mabuti, kasiya-siyang sagot dito. At iyon ay dahil ang isa sa aming dalawang partidong pampulitika ay hayagang yumakap at nagparaya sa isang kilusan na ang tanda ay poot sa demokrasya. Anuman ang mangyari sa maikling panahon, ito ay malamang na ang pangmatagalang legacy ng QAnon: isang proseso ng radikalisasyon laban sa demokratikong proseso, na sinasa ilalim ng lalong mapanganib at walang katotohanan na mga pagsasabwatan.

Jane Coaston

Ang punto ng QAnon ay hindi lang na nakakulong na si Hillary Clinton sa Guantanamo Bay o kumakain ng mga bata si Nancy Pelosi. Ang punto ng QAnon ay magkakaroon ng punto ng pagtutuos kung saan ang kasamaan ay mapaparusahan at ang kabutihan ay gagantimpalaan. Nag-aalok ang QAnon ng layunin, direksyon, pagpupugal sa isang mundong tila nagbabanta, at nag-aalok ng kaalaman ng tagaloob tungkol sa isang Plano, isang nananatiling malinaw kahit na ano ang aktwal na nangyayari sa totoong buhay. Si Donald Trump ay magiging presidente muli, o presidente na, magpakailanman at palagi, amen.

Magbabago ang QAnon, at malamang na bababa sa katanyagan ngunit mananatiling kritikal sa mga nabubuhay na karanasan ng mga nananatiling matatag. Tulad ng mga Millerite, hindi matatalo si Qanon sa pagiging mali. Ang pananampalataya ay hindi gumagana sa ganoong paraan.

Hilary Sargent, freelance na mamamahayag at mananaliksik

Sa kabila ng katotohanan na ang tinatawag na inside knowledge na ibinahagi ng Q ay napatunayang mali, oras at oras at oras muli, ang bilang ng mga mananampalataya ng QAnon ay lumaki nang husto mula nang ito ay mabuo. I don’t think there’s any reason to think na hindi na magpapatuloy. Ang mga mananampalataya ng QAnon ay isang bihag na madla, at isang mahina.

Tulad ng mga Millerite, hindi matatalo si Qanon sa pagiging mali. Ang pananampalataya ay hindi gumagana sa ganoong paraan.

Sa palagay ko ay walang sinuman ang makapagsasabi nang may kumpiyansa kung ano ang mangyayari sa susunod na taon — o sa susunod na linggo — ngunit ligtas na ipalagay na ang mga masasamang aktor (kabilang ang mga hayagang naghihikayat sa mga gawa ng karahasan) ay patuloy na sasamantalahin ang pananampalataya ng mga mananampalataya sa QAnon mayroon at kumapit sa.

Nais kong masabi ko na makikita natin ang mga miyembro ng kilusan na magsisimulang mapagtanto na sila ay pinaglalaruan, ngunit sa palagay ko ay malabong iyon sa malawakang saklaw anumang oras sa lalong madaling panahon. Habang pinipigilan ng mga pangunahing platform ng social media ang nilalaman ng QAnon, aktibong nagtatrabaho ang mga marahas na ekstremista upang gawing radikal ang mga mananampalataya ng QAnon para sa kanilang sariling mga layunin. Ang lawak kung saan ito magiging matagumpay sa isang malawak na antas ay nananatiling makikita, ngunit ang mga panganib na dulot ng mga mananampalataya ng QAnon na maging radicalized at weaponized sa kahit isang maliit na sukat ay makabuluhan.

Adrienne LaFrance

Kung paanong ang mga elemento ng sinaunang anti-Semitic doomsaying na mga sistema ng paniniwala ay na-recycle sa Pizzagate at kalaunan ay naging QAnon, ang salaysay ng QAnon ay umuunlad at umaangkop sa kasalukuyang sandali.

Ang Q worldview ay hindi lamang lubos na mapagparaya sa mga kontradiksyon; ito ay katotohanan-patunay. Alin ang isa pang paraan ng pagsasabi na ang QAnon ay hindi pupunta kahit saan. Ito ay magbabago, at maaaring mapunta sa ibang pangalan, ngunit hangga't ang mga pangunahing linya ng pagkakamali sa pulitika sa bansang ito ay iginuhit sa pagitan ng mga elite at populist, ang QAnon — o kung ano pa man ang naisin nito — ay makakasama natin.

Travis View

Ang ilang tagasunod ng QAnon ay maaaring ma-recruit ng o ihalo sa mas militanteng mga kilusang ekstremista. Nakikita na natin ito sa kung paano sila humiram ng mga argumento mula sa soberanong kilusan ng mamamayan upang walang katotohanan na i-claim na ang Trump's Ang tunay na petsa ng inagurasyon ay Marso 4 . Naobserbahan din ng ilang mga mananaliksik ng ekstremismo neo-Nazis na nag-oorganisa ng mga pagsalakay sa social media na bahagi ng pagsisikap na mag-recruit ng mga hindi naapektuhang tagasubaybay ng QAnon. Kung matagumpay ang mga pagsisikap na ito, ang problema sa domestic extremism sa Estados Unidos ay magiging mas mapanganib lamang.

Iyon, kasama ang katotohanan na ang mga tagasunod ng QAnon ay nakakuha ng saligan ng tunay na kapangyarihan sa anyo ni Rep. Marjorie Taylor Greene (GA), isang maliit na bilang ng mga mambabatas ng estado , at least isang major , kumbinsihin ako na ang QAnon, o ilang anyo nito, ay permanenteng bahagi na ngayon ng pampulitikang tanawin ng Amerika.

bakit ayaw makuha ng mga tao ang bakuna

Jared Holt

Sa kasalukuyang anyo nito, ang QAnon ay umiiral bilang isang desentralisadong catchall para sa mga teorya ng pagsasabwatan na nagsasabing ang mga karumaldumal na aksyon ay isinasagawa sa matataas na antas ng kapangyarihan ng mundo. Kahit na ang mga post ng Q at si Trump ay unti-unting kumuha ng papel sa backseat sa kilusan, marami sa mga teoryang tagalong - sa mga paksa kabilang ang 5G, mga bakuna, at alternatibong gamot - ay magbubunga ng malaking panganib sa publiko.

Ang mga tagasuporta ng QAnon ay nagtitipon sa labas ng US Capitol para sa Trump's Stop the Steal rally noong Enero 6.

Robert Nickelsberg/Getty Images

Kevin Roose, tech reporter, New York Times

Maaaring tinutukso ko ang kapalaran dito, ngunit sa palagay ko ang QAnon, tulad ng orihinal na binubuo nito, ay maaaring malapit nang matapos. Kung wala si Trump sa opisina o sa Twitter, at walang mga bagong post mula sa Q sa mga buwan, ang komunidad ay karaniwang tumatakbo sa usok. Palaging maiisip na ang Q ay maaaring bumalik, o na ang ilang bagong pag-unlad ay maaaring makapagpabalik sa mga mananampalataya sa kanilang mga keyboard. Ngunit sa palagay ko ay hindi magiging sapat ang mga random na tweet mula kay Lin Wood at sa MyPillow guy upang mapanatili silang umaasa at nakatuon. Medyo nasiraan sila ng loob.

Ngunit kahit na mamatay ang QAnon, lubos kong inaasahan na marami sa mga pangunahing paniniwala nito ay mababawasan nang kaunti, aalisin ang wikang nauugnay sa Q, at malusaw sa Republican Party orthodoxy. Hindi ako magtataka kung mayroong isang uri ng Patriot Party na binubuo ng mga dating mananampalataya sa QAnon at mga dead-end ng MAGA na nabuo bago ang 2022 midterms, at hindi ako magugulat kung ang pangkat na iyon ang magtulak sa buong Republican Party. sa isang mas conspiracy-minded, realidad-denying direksyon. Pagsapit ng 2024, maaaring magmukhang katamtaman si Marjorie Taylor Greene.

Si Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA) ay isang kinatawan sa unang termino na sumuporta sa teorya ng pagsasabwatan ng QAnon.

Drew Angerer/Getty Images

Sa tingin ko rin ang QAnon epistemology - ang ideya na ang bawat opisyal na salaysay at pangunahing institusyon ay likas na pinaghihinalaan, at ang tunay na kaalaman ay ginawa ng mga estranghero na may katulad na pag-iisip na nagtutulungan sa internet upang gumawa ng kanilang sariling pananaliksik - ay malamang na maging mas marami o mas kaunti. permanenteng tampok ng buhay ng mga Amerikano, anuman ang mangyari sa QAnon mismo. Sa sandaling nasimulan mong makita ang mundo bilang isang napakalaking, magkakaugnay na pagsasabwatan na isinaayos ng mga uhaw sa dugo na elite, napakahirap nang pigilan.

Mula ngayon, sa tuwing may natural na sakuna o isang protesta sa pulitika o isang palabas sa parangal sa Hollywood, maaaring may milyun-milyong tao na tumitingin sa kanilang mga screen, naghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa kung sino ang kumukuha ng mga string.