Ang mga imigrante ay higit na nakaligtaan sa pagtugon sa coronavirus ng US. Ang pinakahuling relief bill ay naglalayong ayusin iyon.

Narito ang limang paraan na matutulungan ng Heroes Act ang mga imigrante na naapektuhan ng pandemya.

nasa panganib ang buhay mo com
Nakatayo ang mga nagpoprotesta sa labas ng detention center sa Otay Mesa, California

Ang mga nagpoprotesta ay nakatayo sa labas ng isang detention center sa Otay Mesa, California, para sa isang vigil upang gunitain si Carlos Ernesto Escobar Mejia, ang imigrante na namatay sa mga sintomas na nauugnay sa Covid-19 sa detensyon.

SANDY HUFFAKER/AFP sa pamamagitan ng Getty Images

Ang trilyong coronavirus relief package ng House Democrats ay naglalayong tugunan ang ilang taong naiwan sa mga naunang panukalang batas, kabilang ang mga hindi awtorisadong imigrante na naging kritikal sa tugon ng US sa pandemya ngunit hindi naging karapat-dapat para sa stimulus funds.Ang bill, na kilala bilang ang Batas ng mga Bayani , ay magsasanggalang sa mga hindi awtorisadong imigrante na nagtatrabaho sa mahahalagang larangan mula sa deportasyon at gagawin silang karapat-dapat para sa mga pederal na pondo ng stimulus pati na rin ang paraan para sa mas maraming dayuhang manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na tumulong sa paglaban sa coronavirus sa US. Maghahatid din ito ng karagdagang mga benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa mga imigrante na karapat-dapat para sa Medicaid at nangangailangan ng mga awtoridad sa imigrasyon na palayain ang mga tao mula sa detensyon sa imigrasyon kung posible.

Ang panukalang batas ay gumagawa ng mga makabuluhang hakbang patungo sa pagsasara ng puwang sa kaluwagan para sa mga komunidad ng imigrante sa panahon ng pandemya. Ngunit kabilang dito ang isang kapansin-pansing pagkukulang: Wala itong naitutulong sa mga refugee sa oras na huminto ang mga pagsisikap sa resettlement at ang mga refugee na bagong dating sa US ay hindi kwalipikado para sa mga federal stimulus checks.

Ang panukalang batas ay nahaharap sa oposisyon sa loob ng magkabilang partido. Ang mga Republikano ay hindi kumbinsido na ang isa pang pakete ng tulong ay ginagarantiyahan pagkatapos ng .2 trilyon na CARES Act na nilagdaan noong huling bahagi ng Marso, at ang mga progresibong Demokratiko ay nagsusulong ng higit pang tulong. Ang panukalang batas, samakatuwid, ay malamang na hindi makapasa sa Kamara, ngunit ang Tagapagsalita ng Kapulungan na si Nancy Pelosi ay nagpaplano pa rin na sumulong sa isang boto kasing aga ng Biyernes, ayon sa Pulitika . Kahit na mabigo ito, maaari itong maging panimulang punto para sa hinaharap na mga negosasyon sa lunas sa coronavirus.

Narito ang limang probisyon na ginawa ng panukalang batas para sa mga imigrante:

1) Mga pagbabayad ng pera sa mga imigrante at kanilang mga pamilya

Magbibigay ang panukalang batas ng mga pagsusuri sa pagpapasigla ng coronavirus sa mga hindi awtorisadong imigrante at kanilang mga pamilya, na kasalukuyang hindi kasama sa naturang kaluwagan sa ilalim ng CARES Act. Magiging karapat-dapat sila para sa unang round ng stimulus checks, na sinimulan ng gobyerno nagpapadala noong Abril, pati na rin ang isang iminungkahing ikalawang round ng mga tseke, na aabot sa hanggang ,200 para sa bawat tax filer at bawat isa sa kanilang mga dependent, depende sa kita ng sambahayan.

Ang CARES Act ay nagbigay ng karamihan mga nagbabayad ng buwis hanggang ,200 at 0 para sa bawat isa sa kanilang mga anak na wala pang 17 taong gulang. Ngunit kahit na nagbabayad sila ng buwis, ang mga hindi awtorisadong imigrante ay hindi karapat-dapat para sa mga stimulus check. Wala ring sinuman sa kanilang sambahayan, kabilang ang kanilang mga asawa at mga anak, kahit na ang kanilang mga asawa at mga anak ay mga mamamayan ng Estados Unidos.

Ibinubukod ng CARES Act ang mga nasa sambahayan na may mga taong may mixed-immigration status, kung saan maaaring gamitin ng ilang tagapag-file ng buwis o kanilang mga anak ang tinatawag na Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). Isang tinatayang 16.7 milyon ang mga tao ay naninirahan sa magkahalong katayuan na mga sambahayan sa buong bansa, kabilang ang 8.2 milyong mga ipinanganak sa US o naturalized na mga mamamayan.

Nag-isyu ang IRS ng mga ITIN sa mga hindi awtorisadong imigrante para makapagbayad sila ng mga buwis, kahit na wala silang numero ng Social Security. Kung sinuman sa sambahayan ang gumagamit ng ITIN — asawa man o anak na umaasa — walang sinuman sa sambahayan ang kwalipikado para sa stimulus check maliban kung ang isang asawa ay nagsilbi sa militar noong 2019.

namatay ba si spiderman sa infinity war

Hinamon ng mga grupo ng adbokasiya ng imigrante ang CARES Act sa batayan na labag sa batas ang diskriminasyon laban sa mga mamamayan ng US na may mga hindi awtorisadong miyembro ng pamilya ng imigrante.

2) Pagpapalaya sa mga low-risk immigrant mula sa ICE detention

Ang panukalang batas ay nangangailangan ng US Immigration at Customs Enforcement na suriin ang lahat ng mga file ng mga nakakulong na imigrante at palayain ang lahat ng hindi napapailalim sa mandatoryong detensyon at hindi nagdudulot ng panganib sa kaligtasan ng publiko o pambansang seguridad. Bilang kahalili, maaaring tuklasin ng ahensya ang medyo murang halaga mga alternatibo sa pagpapanatili ng mga imigrante sa detensyon.

Maaaring kabilang doon ang pag-aatas sa kanila na magsuot ng mga monitor ng ankle bracelet o pagpasok sa kanila sa mga programa tulad ng wala na ngayong Obama-era Family Case Management Program. Sa ilalim ng programang iyon, na natapos ni Trump noong Hunyo 2017, ang mga pamilya ay pinalaya at itinalaga sa mga social worker na tumulong sa kanila sa paghahanap ng mga abogado at tirahan at tiniyak na sila ay nagpakita sa kanilang mga pagdinig sa korte.

Ang panukalang batas ay nagsasaad din ng mga bagong pamantayan para sa pagpigil sa imigrasyon. Ang mga detenido ay kailangang mabigyan ng libre at walang limitasyong sabon pati na rin ang mga tawag sa telepono at video para makausap nila ang kanilang mga miyembro ng pamilya at mga abogado, na hindi pinapayagang bumisita sa karamihan ng mga detention center nang personal sa panahon ng pandemya.

Pagkatapos lamang ng isang sigaw mula sa mga tagapagtaguyod ng imigrante ginawa ang ICE kamakailan magtatag ng mga pambansang patakaran hinihikayat ang social distancing sa mga pasilidad nito at magbigay ng sabon, hand sanitizer, mga kagamitan sa paglilinis, at personal na kagamitan sa proteksyon. Pinalaya na rin ng ahensya ang mga detenido na medikal na mahina sa Covid-19, ngunit mayroon pa ring halos 30,000 mga imigrante na nakakulong sa mahigit 130 pribado at pinapatakbo ng estado na mga pasilidad ng detensyon sa buong bansa. Noong Mayo 14, 943 ang mga detenido nasubok na positibo para sa virus.

Samakatuwid, mayroong isang pambansang adbokasiya na itulak para sa administrasyon na baguhin ang kanilang mga priyoridad sa pagpapatupad upang palayain ang lahat ng mga nakakulong o hindi bababa sa mga hindi nakagawa ng mabibigat na krimen; habang ang mga tagapagtaguyod ng imigrante ay nangangampanya para sa kanilang pagpapalaya kahit na sa pinakamagagandang panahon, ang kanilang mensahe ay naging mas apurahan sa gitna ng pagsiklab.

Ang mga imigrante na ito ay inakusahan ng mga paglabag sa civil immigration, tulad ng overstaying ng visa o paninirahan sa US nang walang awtorisasyon, at sila ay pinigil habang hinihintay nila ang resulta ng kanilang mga kaso ng deportasyon. Ang ilan ay maaaring payagan na manatili sa US sa kalaunan, depende sa kung ano ang desisyon ng isang immigration judge.

Ang pederal na pamahalaan ay may malaking pagpapasya upang matukoy kung sino ang sumasailalim sa ganitong uri ng sibil na detensyon. Sa pagtatapos ng pagkapangulo ni Barack Obama, inuna niya lamang ang mga imigrante na may rekord ng paggawa ng mga seryosong krimen, ang pagpapalaya sa iba sa loob ng US. Ngunit si Pangulong Donald Trump, sa kabaligtaran, ay naghangad na pigilan ang sinumang hindi awtorisadong imigrante saanman sa US - kahit na sa gitna ng pandemya.

3) Pagprotekta sa mga mahahalagang manggagawa mula sa pagpapatapon at pagbubukas ng mga pagkakataon para sa ilang hindi awtorisadong imigrante

Sa ilalim ng panukalang batas, ang mga mahahalagang manggagawa ay mapoprotektahan mula sa deportasyon at mag-aalok ng awtorisasyon sa pagtatrabaho sa panahon ng pandemya, at ang mga tagapag-empleyo sa mga kritikal na industriya ay hindi mapaparusahan para sa pagkuha ng mga hindi awtorisadong imigrante.

Ang mga Amerikano ay umasa sa mga manggagawang mababa ang sahod upang panatilihing tumatakbo ang mahahalagang serbisyo sa panahon ng pandemya, mula sa pag-aani at paghahatid ng pagkain hanggang sa paglilinis ng mga pampublikong espasyo. Ngunit marami sa mga manggagawang ito na walang legal na katayuan sa imigrasyon ay nakagawa nito nang hindi tumatanggap ng anumang tulong pinansyal mula sa pederal na pamahalaan.

Ang mga hindi awtorisadong imigrante ay bumubuo ng mga a quarter ng mga manggagawang bukid at 8 porsiyento ng sektor ng serbisyo at mga manggagawa sa produksyon. Marami ang walang pagpipilian kundi magpatuloy sa pagtatrabaho sa kabila ng mga babala sa kalusugan ng publiko na manatili sa bahay dahil hindi sila karapat-dapat para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho o mga pagsusuri sa federal stimulus. Ang Heroes Act ay magbibigay man lang sa kanila ng ilang financial safety net at mapawi ang kanilang takot sa deportasyon.

gaano karaming mga ahente ng lihim na serbisyo ang nagpoprotekta kay trump

4) Ginagawang mas madali para sa mga dayuhang medikal na propesyonal na labanan ang coronavirus

Ang panukalang batas ay magpapabilis sa pagproseso ng mga visa at green card para sa mga medikal na propesyonal. Ang sinumang naghahangad na magsanay ng medisina, magsagawa ng medikal na pananaliksik, o magpatuloy sa edukasyon o pagsasanay upang labanan ang Covid-19 ay maaaring maaprubahan para sa isang visa sa isang pinabilis na batayan. Ang mga konsulado na sarado para sa regular na negosyo sa ibang bansa ay kailangang magsagawa ng mga panayam sa visa sa pamamagitan ng teleconference o magbigay ng isang emergency na appointment sa visa nang personal. Ang mga dayuhang doktor na nakakumpleto na ng mga programa sa paninirahan sa US ay maaari ding makakuha ng mga green card nang mas mabilis.

Kapag naaprubahan na sila para sa isang visa o green card, ang mga medikal na propesyonal ay magkakaroon ng higit na kakayahang umangkop upang pumunta kung saan sila kinakailangan sa ilalim ng panukalang batas. Ang mga nasa H-1B visa para sa mga bihasang manggagawa ay maaaring lumipat sa ibang mga sistema ng ospital at mag-alok ng mga serbisyong telemedicine nang hindi kinakailangang mag-aplay para sa isang bagong visa sa ilalim ng bill. Magagawa rin ng mga medikal na estudyante na ilipat ang kanilang mga rotation sa loob ng kanilang host institution at maaaring mabayaran para sa kanilang trabaho sa panahon ng pandemya. Maaari rin silang gumawa ng trabaho sa labas ng naaprubahang programa kung ito ay nauugnay sa paglaban sa Covid-19.

Ang mga dayuhang doktor ay matagal nang nahaharap sa mga hadlang sa pagsasanay sa US. Sa kabila ng pagiging handa na mag-ambag sa pagtugon sa coronavirus ng bansa, marami ang hindi nagawa ito, alinman dahil sila ay na-shut out sa American mga programa sa paninirahan o dahil ang sistema ng imigrasyon humahadlang sa kanilang daan.

Ang mga ospital sa buong bansa ay nahaharap sa kakulangan ng mga tauhan. Ang New York City ay mayroon nagtanong dating mga manggagawang medikal na lumabas sa pagreretiro upang harapin ang tumaas na kargada ng pasyente. Gayundin ang Mga Gawaing Beterano sistemang medikal, na mayroon nang humigit-kumulang 44,000 mga bakanteng medikal na hirap nitong punan sa gitna ng isang mapagkumpitensyang merkado. Ang Washington, DC, ay naging pangangalap mga boluntaryo nang walang anumang medikal na pagsasanay.

Ang US ay inaasahang haharap sa isang kakulangan ng mga doktor bago pa man ang pandemic: Ang Association of American Medical Colleges ay nagkaroon tinatantya ang kakulangan ay maaaring umabot sa 46,900 hanggang 121,900 na manggagamot pagsapit ng 2032. At sa mga rural na lugar, partikular sa mga estado tulad ng Mississippi at Arkansas, ang mga doktor ay nasa short supply . Ang sistema ng kalusugan ng US umaasa nang malaki sa mga imigrante, na bumubuo ng 17 porsiyento ng lahat ng manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at higit sa isa sa apat na doktor .

5) Mga benepisyong pangkalusugan para sa mga imigrante anuman ang katayuan

Ang panukalang batas ay magpapahintulot sa mga hindi awtorisadong imigrante na walang saklaw sa pangangalagang pangkalusugan na maging kwalipikado para sa walang bayad na pagsusuri, paggamot, at mga bakuna na may kaugnayan sa coronavirus.

Sa ilalim ng CARES Act, ilang kategorya ng mga imigrante ang hindi kasama sa mga naturang benepisyo: mga may hawak ng green card na nanirahan sa US nang wala pang limang taon, mga imigrante na nabigyan ng Temporary Protected Status, at mga kabataan, hindi awtorisadong imigrante na pinahintulutang nakatira at nagtatrabaho sa US sa ilalim ng programang Deferred Action for Childhood Arrivals.

Ang US Citizenship and Immigration Services ay mayroon inihayag na hindi nito isasaalang-alang ang paggamit ng mga libreng serbisyo sa pagsubok kapag sinusuri kung ang mga imigrante ay malamang na umasa sa mga pampublikong benepisyo sa ilalim ng pampublikong bayad panuntunan, na nagkabisa noong Pebrero. Ang panuntunang iyon ay nagbibigay ng higit na kalayaan sa mga opisyal ng imigrasyon upang itakwil ang mga nag-aaplay upang makapasok sa US, palawigin ang kanilang visa, o i-convert ang kanilang pansamantalang katayuan sa imigrasyon sa isang green card kung ituturing na malamang na gumamit sila ng mga pampublikong serbisyo ngayon o sa hinaharap.

Sinabi rin ng ahensya na hindi nito titimbangin ang paggamot sa Covid-19 o pag-iwas sa pangangalaga, tulad ng isang bakuna kung ito ay mabuo sa kalaunan, sa ilalim ng panuntunan - kahit na ang mga serbisyong iyon ay saklaw sa ilalim ng Medicaid.