Ipinaliwanag ng Protestant Reformation

Limang daang taon na ang nakalilipas, binago ni Martin Luther ang Kristiyanismo - at ang mundo.

Isang paglalarawan ni Martin Luther. Ang pag-print ng kanyang mga gawa ay crowdfunded. (Ulstein Bild/Getty Images)

Isang paglalarawan ni Martin Luther. Ang pag-print ng kanyang mga gawa ay crowdfunded. (Ulstein Bild/Getty Images)

Ngayong linggo, ang mga tao sa buong mundo ay nagdiriwang ng Halloween. Ngunit noong Martes, maraming tao ng pananampalataya ang nagmarka ng isa pa, hindi gaanong nakakatakot, pagdiriwang. Ang Oktubre 31 ay ang 500-taong anibersaryo ng araw na ipinako ni Martin Luther ang kanyang 95 theses — mga pagtutol sa iba't ibang gawain ng Simbahang Katoliko — sa pintuan ng isang simbahang Aleman. Ang kaganapang ito ay malawak na itinuturing na simula ng Protestant Reformation.Ang kaganapan ay ipinagdiriwang sa buong Alemanya , kabilang ang sa katutubong Wittenberg ni Luther (Ang mga ibinebentang T-shirt doon ay buong pagmamalaking ipinapahayag, Protestante mula noong 1517!), gayundin ng mga Protestante ng lahat ng denominasyon sa buong mundo. Bilang ang nag-uudyok na insidente para sa buong Repormasyon, ang mga aksyon ni Luther ay dumating upang tukuyin ang kasunod na limang siglo ng Kristiyanong kasaysayan sa Kanlurang Europa at, nang maglaon, ang Amerika: isang kuwento ng patuloy na intra-Kristiyanong hamon, debate, at tunggalian na nagpabago sa Kristiyanismo sa nagkakalat. , pira-piraso, at magkakaibang entity ito ngayon.

Ngayong linggo, ang Twitter ay puno ng mga gumagamit na tumatalakay sa Araw ng Repormasyon. Ginamit ng ilan ang pagkakataon na mag-post ng mga biro o nakakatawang meme tungkol sa kanilang napiling denominasyong Kristiyano. Ang iba ay pinagtatalunan ang pamana ni Luther, kabilang ang pagtalakay sa antas kung saan niya nilikha ang modernong Kristiyanismo tulad ng alam natin o. ibinalita ng mga siglo ng pagkakabaha-bahagi sa loob ng mga pamayanang Kristiyano.

Habang ang Araw ng Repormasyon ay ipinagdiriwang taun-taon sa ilang mga Protestante, lalo na sa Alemanya, ang likas na katangian ng anibersaryo na ito ay nagdala ng debate tungkol kay Luther at sa Protestanteng Repormasyon sa pangkalahatan sa pampublikong globo.

Kaya ano ang eksaktong nangyari noong 1517, at bakit ito mahalaga?

Ang nagsimula bilang isang pagtutol sa mga partikular na katiwalian ay nauwi sa isang pandaigdigang rebolusyon

Bagama't ang Simbahang Katoliko ay hindi lamang ang simbahan sa relihiyosong tanawin ng Europa (ang mga Silanganing Ortodoksong Simbahan ay nangingibabaw pa rin sa Silangang Europa at mga bahagi ng Asya), noong ika-16 na siglo, tiyak na ito ang pinaka nangingibabaw. Ang simbahan ay may malaking kapangyarihang pampulitika at espirituwal; ito ay may malapit na alyansa, halimbawa, sa maraming maharlikang bahay, gayundin ang emperador ng Banal na Imperyo ng Roma, na noong panahong iyon ay sumasaklaw sa karamihan ng Gitnang Europa, kabilang ang kasalukuyang-panahong Alemanya.

Ang dakilang kapangyarihan ng simbahan ay nagdala ng isang patas na antas ng katiwalian. Kabilang sa pinakakilala at kontrobersyal na mga gawi noong panahong iyon ay ang pagbebenta ng mga indulhensiya. Para sa mga Katoliko noong panahong iyon, ang kasalanan ay maaaring hatiin sa dalawang malawak na kategorya. Ang mortal na kasalanan ay sapat na upang ipadala ka sa impiyerno pagkatapos ng kamatayan, habang ang venal na kasalanan ay nagdulot sa iyo ng ilang taon ng paglilinis ng kaparusahan sa purgatoryo, isang pansamantalang estado sa pagitan ng buhay sa lupa at sa makalangit na hinaharap.

Pagsapit ng ika-16 na siglo, ang ideya na maaari kang bumili ng indulhensiya para bawasan ang iyong utang sa purgatorial ay lalong lumaganap. Ang mga lider ng relihiyon na gustong magpondo ng mga proyekto ay magpapadala ng mga propesyonal na pardoner, o quaestore, upang mangolekta ng pondo mula sa pangkalahatang publiko. Kadalasan, ang pagbebenta ng mga indulhensiya ay lumampas sa opisyal na mga parameter ng doktrina ng simbahan; ang mga walang prinsipyong quaestore ay maaaring mangako ng walang hanggang kaligtasan (sa halip na isang pagpapatawad lamang ng oras sa purgatoryo) kapalit ng mga pondo, o nagbabanta ng kapahamakan sa mga tumanggi. Ang mga indulhensiya ay maaaring ibenta sa ngalan ng mga yumaong kaibigan o mga mahal sa buhay, at maraming mga tindero ng indulhensiya ang gumamit ng panggigipit na iyon sa malaking epekto.

Ipasok si Martin Luther. Isang Katolikong monghe sa Wittenberg, natagpuan ni Luther ang kanyang sarili na dismayado sa mga gawain ng simbahan na kanyang minamahal. Para kay Luther, ang mga indulhensiya - at ang paraan ng simbahan sa kasalanan at penitensiya sa pangkalahatan - ay tila sumasalungat sa kanyang nakita bilang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pananampalatayang Kristiyano. Kung talagang ipinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, si Hesus, upang mamatay sa krus para sa mga kasalanan ng sangkatauhan, kung gayon bakit kailangan pa nga ang mga indulhensiya? Kung ang kaligtasan ng sangkatauhan ay dumating sa pamamagitan ng sakripisyo ni Hesus, tiyak na ang pananampalataya kay Hesus lamang ay sapat na para sa kaligtasan.

Noong taglagas 1517 (kung ang aktwal na petsa ng Oktubre 31 ay mapagtatalunan), ipinako ni Luther ang kanyang 95 theses — karamihan sa 95 puntos sa dokumento, na naka-frame sa noo'y karaniwang istilo ng akademikong debate, mga pagtutol sa pagsasagawa ng indulhensiya - sa isang pintuan ng simbahan ng Wittenberg.

Ang kanyang layunin ay upang mag-spark ng isang debate sa loob ng kanyang simbahan tungkol sa isang repormasyon ng Katolisismo. Sa halip, natagpuan ni Luther at ng mga sumunod sa kanya ang kanilang mga sarili sa unahan ng isang bagong relihiyosong kilusan na kilala bilang Lutheranism. Noong 1520, si Luther ay itiniwalag ng Simbahang Katoliko. Di-nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili sa Diet (konseho) ng lungsod ng Worms, sa paglilitis para sa maling pananampalataya sa ilalim ng awtoridad ng (napaka-Katoliko) na Banal na Romanong Emperador na si Charles V. Sa konsehong iyon, idineklara ng emperador na si Luther ay isang bawal at hinihiling ang kanyang pag-aresto.

Ang mga salik sa politika, ekonomiya, at teknolohiya ay nag-ambag sa paglaganap ng mga ideya ni Luther

Kaya bakit hindi dinakip at pinatay si Luther, tulad ng ginawa ng marami pang mga magiging repormador at mga erehe? Ang sagot ay may malaking kinalaman sa pulitika gaya ng sa relihiyon. Sa rehiyon na ngayon ay kilala bilang Germany, ang banal na emperador ng Roma ay may awtoridad sa maraming prinsipe sa rehiyon, na hindi lahat ay masyadong masaya sa pagpapasakop sa awtoridad ng kanilang emperador.

Isang ganoong prinsipe, si Frederick III, Elector ng Saxony, ang kumidnap kay Luther pagkatapos ng kanyang paglilitis upang mapanatili siyang ligtas mula sa kanyang mga magiging arrestor. Sa mga taon kasunod ng paglilitis, at ang paglaganap ng hindi pagsang-ayon ni Luther bilang batayan para sa isang Lutheranismo, ang Protestantismo ay madalas na naging isang paraan kung saan ang mga indibidwal na prinsipe ay magsenyas ng kanilang pagsalungat sa kapangyarihan ng imperyal. At nang ang isang prinsipe ay nagbalik-loob, ang kanyang buong pamunuan ay nakitang nagbalik-loob din. Ito ay humantong, halimbawa, sa mapahamak na Tatlumpung Taon na Digmaan mula 1618 hanggang 1648, kung saan ang salungatan sa pagitan ng maka-Katoliko at maka-Lutheran na mga prinsipeng Aleman ay nauwi sa isang digmaang pan-European na pumatay. hanggang 20 porsyento ng populasyon ng Europa.

Tulad ng nangyayari, ang terminong Protestante nagsimula bilang isang pampulitika sa halip na teolohikong kategorya. Ito ay orihinal na tumutukoy sa ilang mga prinsipeng Aleman na pormal na nagprotesta sa pagbabawal ng imperyal kay Martin Luther, bago naging mas pangkalahatang termino para sa mga repormador na nagtatag ng mga kilusan sa labas ng Simbahang Katoliko.

Samantala, naipalaganap ni Luther ang kanyang mga ideya nang mas mabilis kaysa dati dahil sa isang mahalagang bagong piraso ng teknolohiya: ang palimbagan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng tao, ang napakaraming impormasyon ay maaaring mailipat at maibahagi nang madali sa maraming tao. Ang mga anti-klerikal na polyeto at sanaysay ni Luther — na isinulat sa Aleman, ang wika ng mga tao, sa halip na ang mas malabo at pormal na akademikong wika ng Latin — ay maaaring mabilis at madaling maipalaganap upang kumbinsihin ang iba sa kanyang layunin. (Ang ugnayan sa pagitan ni Luther at ng palimbagan ay talagang isang symbiotic : Habang naging mas sikat si Luther, mas maraming mga print shop ang kumalat sa buong Europa upang matugunan ang pangangailangan.)

Ang bagong-tuklas na kasikatan at tanyag na katayuan ni Luther, sa turn, ay naging mas mahirap na puwersa para sa kanyang mga kalaban na Katoliko na labanan. Bagaman ang mga naunang magiging repormador, gaya ni John Hus, ay sinunog sa tulos dahil sa maling pananampalataya, ang pag-alis sa isang taong kilala bilang Luther ay higit na mapanganib sa pulitika.

Ang tagumpay ni Luther, at ang tagumpay ng mga sumunod sa kanya, ay isang mahalagang paalala ng mga paraan na nagsasalubong ang pulitika, propaganda, at relihiyon. Isang bagay na nagsimula bilang isang medyo makitid at akademikong debate sa simbahan na nagbebenta ng mga indulhensiya ay makabuluhang nagbago ng Kanluraning kultura. Binuksan ni Luther ang mga pintuan ng baha para sa iba pang mga repormador.

Bagama't masasabing si Luther ang nagpasimula ng Repormasyon, isa siya sa maraming repormador na ang pamana ay nabubuhay sa iba't ibang tradisyong Protestante. Nakita ng Switzerland ang pagsikat ni John Calvin (na ang sariling Protestanteng denominasyon, ang Calvinism, ay nagtataglay ng kanyang pangalan). Itinatag ni John Knox ang Presbyterian Church of Scotland. Ang bawat denominasyon ng Protestantismo ay may sariling tiyak na teolohiya at diskarte. Ngunit hindi lahat ng mga repormang Protestante ay ganap na idealistiko: tanyag na itinatag ni Haring Henry VIII ang Church of England, ang simbahan pa rin ng estado sa bansang iyon ngayon, upang ipawalang-bisa ang kanyang kasal kay Catherine ng Aragon at pakasalan si Anne Boleyn.

Halos lahat ng grupong Protestante, gayunpaman, ay nagbahagi ng mga orihinal na pagtutol ni Luther sa Simbahang Katoliko — mga ideyal na teolohiko na tumutukoy pa rin sa payong Protestante hanggang ngayon.

Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang ideya na ang kaligtasan ay nangyayari sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Sa madaling salita, wala — kahit indulhensiya, hindi pagkukumpisal o penitensiya, kahit na ang mabubuting gawa — ay makakapagpabago sa takbo ng kaligtasan ng isang tao. Para sa mga Protestante, ang kaligtasan ay nangyayari sa pamamagitan ng banal na biyaya na natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang pangalawa sa mga ito ay ang ideya na ang Bibliyang Kasulatan, at ang indibidwal na kaugnayan ng isang tao sa Bibliya, ay ang pinakamahalagang mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa Diyos at buhay Kristiyano. (Ito ay lubos na kabaligtaran sa Simbahang Katoliko, kung saan ang isang mas malawak na pangkat ng pagtuturo ng simbahan at awtoridad ng simbahan ay may malaking papel.)

Bagama't napakasimpleng sabihin na ang mga Protestante sa kabuuan ay pinapaboran ang indibidwalismo at awtonomiya kaysa sa naitatag na tradisyon, makatarungang sabihin na karamihan sa mga tradisyon ng Protestante ay naglalagay ng higit na kahalagahan sa mga personal na karanasan sa relihiyon ng mga indibidwal, sa pagkilos ng pagkaligtas sa pamamagitan ng panalangin, at sa mga indibidwal na pagbabasa ng Kasulatan, kaysa sa mga Katoliko o mga miyembro ng orthodox na mga simbahan.

Ang iba pang pagkakaiba sa pagitan ng Katoliko at Protestante na teolohiya at kasanayan ay kinabibilangan ng klero at simbahan. Ang mga Protestante sa pangkalahatan ay nakikita ang mga sakramento, tulad ng komunyon, bilang hindi gaanong mahalaga kaysa sa kanilang mga Katolikong katapat (ang intensity nito ay nag-iiba ayon sa tradisyon, bagama't ang mga Katoliko lamang ang nakikita ang communion wafer bilang ang literal katawan ni Kristo). Ang mga paring Protestante, gayundin, ay hindi nakagapos ng walang asawang pari, at maaaring magpakasal.

Sabi nga, para sa maraming Kristiyano ngayon, ang mga pagkakaiba ay kultura, hindi teolohiko. Mas maaga sa taglagas na ito, natuklasan ng isang pag-aaral na isinagawa ng Pew Research Center na ang karaniwang mga Protestante ay mas madalas kaysa sa hindi igiit ang tradisyonal na mga turong Katoliko tungkol, bukod sa iba pang mga bagay, ang kalikasan ng kaligtasan o ang papel ng pagtuturo ng simbahan.

johny johny yes papa original video

Ang Protestantismo ngayon ay nagtataglay pa rin ng selyo ni Luther

Ngayon, humigit-kumulang 900 milyong tao — 40 porsiyento ng mga Kristiyano — ay kinikilala bilang Protestante sa buong mundo. Sa mga ito, 72 milyong tao - 8 porsiyento lamang - ay mga Lutheran. Ngunit ang Lutheranism ay dumating pa rin upang tukuyin ang karamihan sa Protestant etos.

Sa paglipas ng mga siglo, mas maraming anyo ng Protestantismo ang nagkaroon ng hugis. Ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan ng mundo. Ang Puritanism, isa pang kilusang reporma sa loob ng Church of England, ay nagbigay inspirasyon sa mga miyembro nito na maghanap ng bagong buhay sa Bagong Daigdig at tumulong sa paghubog ng Amerika tulad ng alam natin ngayon. Marami sa mga kilusang ito ay inuri ang kanilang mga sarili bilang mga kilusang revivalist, bawat isa ay nagsisikap na muling gisingin ang isang simbahan na nakita ng mga kritiko na naging tahimik at kampante (tulad ng nakita ni Luther sa Simbahang Katoliko).

Sa mga reporma at rebaybal na kilusang ito, marahil ay wala nang nakikita ngayon sa Amerika bilang ang maluwag na payong na kilala bilang evangelical Christianity. Marami sa mga makasaysayang simbahang Protestante — Lutheranism, Calvinism, Presbyterianism, ang Church of England — ay inuri na ngayon bilang pangunahing mga simbahang Protestante, na malamang na maging mas liberal sa lipunan at pulitika. Ang Evangelical Christianity, gayunpaman, ay bumangon mula sa mga katulad na tendensiyang rebaybalismo sa loob ng mga simbahang iyon, sa iba't ibang mga alon na itinayo noong ika-18 siglo.

Kahit na mas desentralisado kaysa sa kanilang mga pangunahing katapat, ang mga evangelical na grupong Kristiyano ay may posibilidad na bigyang-diin ang awtoridad ng kasulatan (kabilang ang kawalan ng pagkakamali sa kasulatan) at ang sentralidad ng pagkaligtas sa isang mas malaking lawak kaysa, sabihin nating, modernong Lutheranismo. Dahil sa pira-piraso at desentralisadong paraan ng pagpapatakbo ng marami sa mga simbahang ito, kahit sino ay maaaring magtayo ng simbahan o komunidad ng simbahan sa anumang gusali. Ito naman ay nagbibigay ng takbo ng mga simbahan sa harap ng tindahan, isang bagay na partikular na sikat sa mga komunidad ng Pentecostal, at bahay simbahan, kung saan nagpupulong ang mga miyembro para sa pag-aaral ng Bibliya sa mga tahanan ng isa't isa.

Ang kasaysayan ng Kristiyanismo sa buong mundo ay, higit sa lahat, ay sumunod sa ikot ni Luther. Habang ang bawat simbahan o komunidad ng simbahan ay nagiging nakatakda sa kanilang mga paraan, isang grupo ng mga idealistikong repormador ang naghahangad na pasiglahin ang espirituwal na buhay nito. Nakahanap sila ng mga bagong kilusan, para lamang sa mga repormador na humiwalay sa kanila.

Sa America, kung saan ang pangunahing linya ng Protestantismo ay mayroon ay nasa pagtanggi sa loob ng mga dekada, ang iba't ibang anyo ng evangelical Protestantism ay tila yumabong sa loob ng maraming taon. Ngayon ang mga evangelical - partikular na ang mga puting evangelical - ay nakakahanap ang kanilang mga sarili sa pagtanggi para sa iba't ibang dahilan, kabilang ang pagbabago ng demograpiko at lalong liberal na mga saloobin sa lipunan sa bahagi ng mga nakababatang Kristiyano. Samantala, ang social media — ang palimbagan ng ating sariling edad — ay pagbabago ng paraan ilang mga Kristiyano ang sumasamba: Ang ilang mga Kristiyano ay mas malamang na sumamba at mag-aral ng Bibliya online o dumalo sa virtual na mga grupo ng talakayan, habang sa ibang mga simbahan, ang mga dadalo ay hinihikayat na live-tweet sermons para mapataas ang engagement.

Ang susunod na mangyayari ay hula ng sinuman.

Ngunit kung ang kasaysayan ng Lutheranismo ay anumang bagay na dapat dumaan, maaaring tayo ay dapat na para sa isa pang alon ng reporma bago masyadong mahaba.